KARTUPEĻU OPERA

Inese Zandere

Lolita Ritmane, Evija Skuķe, Līga Celma-Kursiete,

Rihards Dubra, Andris Sējāns, Mārtiņš Brauns

 

2. cēliens

11. aina. RUDENS KARTUPEĻU LAUKĀ (Andra Sējāna mūzika)

 

Nupat ir beigusies kartupeļu lasīšana, skan varena Kartupeļu dzimtas sasaukšanās.

 

RAŽA

Kartupeļi:

Sveiki brāļi, sveikas māsas,

sveiki, kartupeļu maisi!

Sasauksimies, sasauksimies,

tā lai nodreb rudens gaisi!

Tā lai noskan plašie lauki,

zemei pateiksim paldies!

Zemei, kas mūs izauklēja,

kartupeļi pateiksies.

Raža ir darbs! Raža ir gods!

Čakli ir strādāts

un dāsni ir dots.

Kur stādīts bija viens,

tur izaug vesels sieks!

Raža ir spēks! Raža ir prieks!

Sveiki brāļi, sveikas māsas,

sveiki, kartupeļu maisi!

Sasauksimies, sasauksimies,

tā lai nodreb rudens gaisi!

Raža ir darbs! Raža ir gods!

Čakli ir strādāts

un dāsni ir dots.

Kur stādīts bija viens,

tur izaug vesels sieks!

Raža ir spēks! Raža ir prieks!

Talcinieki vēl pārstaigā lauku, kopā ar viņiem ir arī Senatnes pētnieks, kurš atrod izartajā laukā senlaiku naudiņas un arī pašu naudas podu. Pētnieks slavina kartupeļu rakšanas nozīmi arheoloģijā – kopš Latvijā audzē un rok kartupeļus, katrā laukā atrod arī pagātnes liecības. Talcinieki atrod Mazā Kartupeļa nazīti un nodod to Senatnes pētniekam.

 

ATRADUMI KARTUPEĻU LAUKĀ

Saimniece:

Klau, radi un draugi, un kaimiņi labie,

vēl palicis vagā dažs bumbulis sārts.

Nāc, talciniek čaklais, un acis ņem rokās,

un vērīgi skaties, kur slēpjas vēl kāds!

Hei, nāc! Hei, nāc!

 

Talcinieki:

Spēlēties grib kartupeļi

paslēpēs, paslēpēs!

Spēlēties grib kartupeļi

ķerenēs, ķerenēs!

Tūlīt viņus meklēt iesim,

tūlīt viņus noķert skriesim,

tūlīt savā grozā liksim

kartupeļus mēs!

 

Senatnes pētnieks:

Senatnes pētnieka labākais draugs –

tas ir kartupeļu lauks,

tas ir kartupeļu lauks!

Tupeni stāda, bet zinātne aug –

tas ir brīnumainais

kartupeļu lauks!

Kur čakli pirksti zemi rok un vētī,

tur arī vēsturniekam ir, ko pētīt.

Kur aplūkots ik kukurznītis būs,

tur seni noslēpumi gaida mūs.

 

Talcinieki:

Senatnes pētnieka labākais draugs –

tas ir kartupeļu lauks,

tas ir kartupeļu lauks!

Tupeni stāda, bet zinātne aug –

tas ir brīnumainais

kartupeļu lauks!

 

Senatnes pētnieks:

Lūk, kartupeļu vagā laistās zelts!

Sens naudas pods no zemes ārā celts.

Kopš kartupeļus mūsu laukos rok,

ir bagāts muzejs, laimīgs profesors.

Te monētu būs simti trīs…

Ar rokām lūdzu neaiztikt!

Un nedomājiet iebāzt kabatās!

Šīs monētas vien vitrīnā drīkst likt,

kur tās par vēsturi mums pastāstīs.

Jā, monētu būs simti trīs…

 

Talcinieki:

Senatnes pētnieka labākais draugs –

tas ir kartupeļu lauks,

tas ir kartupeļu lauks!

Tupeni stāda, bet zinātne aug –

tas ir brīnumainais

kartupeļu lauks!

Bet kas tad tas?

 

Senatnes pētnieks:

Bet kas tad tas?

 

Talcinieki:

Vai vēl viens atradums?

Bet kas tad tas?

 

Senatnes pētnieks:

Bet kas tad tas?

 

Talcinieki:

To labāk jāzin jums!

 

Senatnes pētnieks:

Bet kas, bet kas, bet kas,

ak, augstā zinātne,

patiešām –  kas tad tas?!

Tik savādi šis nazis izrakstīts…

Kā te lai savām acīm pētnieks tic?

Nav tāda mūsu muzejā,

nav Kurzemē, nav Latvijā,

nav redzēts tāds, nav izpētīts!

Dižs atklājums!

Dižs atklājums!

Dižs atklājums

būs šodien izdarīts! 

Kartupelis skumji sēž pie ugunskura un krāso seju pelnu pelēku un ogļu melnu.

 

MELNĀ SEJA, NAZĪTIS UN DROSME

Kartupeļi:

Ugunskura dūmi stīdz,

domas dodas dūmiem līdz

rudenīgās debesīs,

rudenīgās debesīs…

 

Mazais Kartupelis:

Vai es pelnos iestādīts?

Rūgtā skumju miglā tīts,

melnā oglē ierakstīts,

melnā oglē ierakstīts…

Kur mans prieks,

mans ražas svētku rīts?

Es svētku krāsas gribu ieraudzīt –

un zilo svītriņu, starp mākoņiem kas vīd!

Kā dūmus kliedēt,

miglu projām dzīt?

Kur manas drosmes nazis

mazs un ass?

 

Kartupeļi:

Kur tavas drosmes nazis

mazs un ass?

Kur tavas drosmes nazis

mazs un ass?

Kur tavas drosmes nazis

mazs un ass?

 

Senatnes pētnieks:

Vai meklē tu šo nazi savādo?

Vai esi pazaudējis to?

 

Mazais Kartupelis:

Mans nazītis…

Mans nazis, rakstiem rotāts!

 

Senatnes pētnieks:

Tavs nazītis? Mans izrakums…

Mans vēsturiskais noslēpums…

 

Mazais Kartupelis:

Mans nazītis…

To atkal turu rokās!

Mans nazītis, ko Kondors deva līdz!

Tas manā sapnī bija iestādīts.

Ir manas drosmes nazis

mazs un ass!

 

Kartupeļi:

Ir tavas drosmes nazis

mazs un ass!

Ir tavas drosmes nazis

mazs un ass!

Talcinieki sacenšas kartupeļu mizošanas meistarībā –  Mazajam Kartupelim veicas vislabāk, viņš ir dienas varonis.

 

 GARĀ MIZA

 Talcinieki, Saimnieki, Kartupeļi:

Trādi rīdi, vecā māt,
Kur tas ceļš Rīgu uz iet?

Trādi rīdi, vecā māt,

Kur tas ceļš uz Rīgu iet?

 

Vecā Saimniece:

Pa tām pupām,
Pa tiem zirņiem,
Pa tām tupeņmiziņām!

 

Talcinieki, Saimnieki, Kartupeļi:

Pa tām pupām,
Pa tiem zirņiem,
Pa tām tupeņmiziņām!

Trādi rīdi, vecais tēvs,

Kas to celiņ’ parādīs?

Trādi rīdi, vecais tēvs,

Kas to celiņ’ parādīs?

 

Vecais Saimnieks:

Ņem to nazīt’,

Trin to nazīt’,

Tas to miziņ’ nolobīs!

 

Talcinieki, Saimnieki, Kartupeļi:

Ņem to nazīt’,

Trin to nazīt’,

Tas to miziņ’ nolobīs!

Jo tas nazīt’s pakaļ skrēja,

Jo tā miziņ’ projām bēg!

Jo tas nazīts pakaļ skrēja,

Jo tā miziņ’ projām bēg!

Au sū, jendalā,

Septiņ’ tupeņ’ bundulā!

Au sū, jendalā,

Septiņ’ tupeņ’ bundulā!

 

Saimniece:

Teci, riti, gara miza, es tev līdzi patecēšu!

 

Talcinieki, Saimnieki, Kartupeļi:

Teci, riti, gara miza, es tev līdzi patecēšu!

 

Saimniece:

Tek, tek, rit, rit, jau trūka pušu!

 

Talcinieki, Saimnieki, Kartupeļi:

Tek, tek, rit, rit, jau trūka pušu!

 

Vecais Saimnieks un Vecā Saimniece:

Kam ir pušu gara miza,

tam jāiet malā,

tam jāiet malā,

jāstāv rindas galā. 

 

Talcinieki, Saimnieki, Kartupeļi:

Tam jāiet malā,

jāstāv rindas galā. 

Teci, riti, gara miza, es tev līdzi patecēšu!

Teci, riti, gara miza, es tev līdzi patecēšu!

Tek, tek, rit, rit, netrūka pušu!

Tek, tek, rit, rit, netrūka pušu!

 

Vecais Saimnieks un Vecā Saimniece:

Kam netrūka gara miza,

tas lec pa priekšu,

tas lec pa priekšu,

tam ber pilnu riekšu.

 

Talcinieki, Saimnieki, Kartupeļi:

Tas lec pa priekšu,             

tam ber pilnu riekšu.

Teci, riti, gara miza, līdz tiem Rīgas pagrabiem!

Teci, riti, gara miza, līdz tiem Rīgas pagrabiem!

Kungi gaida tupenīti, siekiem naudu skaitīdami.

Kungi gaida tupenīti, siekiem naudu skaitīdami.

Jo tas nazīt’s pakaļ skrēja,

Jo tā miziņ’ projām bēg!

Jo tas nazīt’s pakaļ skrēja,

Jo tā miziņ’ projām bēg!

Au sū, jendalā,

Septiņ’ tupeņ’ bundulā!

Au sū, jendalā,

Septiņ’ tupeņ’ bundulā!

Neviens vairs neatceras, ka vēl nesen kartupeļi bija svešinieki, pret kuriem izturējās ar lielām aizdomām, tagad viņi ir savējie! 

SLAVINĀJUMS MŪSU KARTUPEĻIEM

Vecais Saimnieks un Saimnieks:

Es gribu apaļš, gards un miltains

kā mūsu kartupelis būt,

un nelikt savai zemei vilties –

būt uzticams un nesapūt.

Kā mūsu kartupelis īstens –

jo citur tādu neatrast,

jo citur tādu neizaudzēt,

un citur tādu nesaprast!

 

Talcinieki:

Šai zemē dzimis, šai zemē audzis

ir spēks, ko visiem gribam dot,

jo tie ir mūsu kartupeļi,

kas pasauli var pabarot. 

Mazais Kartupelis grib zināt, vai pabarot pasauli ir arī viņa uzdevums? Mākoņstūmējs atgādina viņam Mammas zilo debesu svītriņu – sapņa pavedienu.

 

SIEKS 

Mazais Kartupelis:

No viena kartupeļa – sieks,

no viena kartupeļa – sieks…

Tā skaita kartupeļu mammas –

un katrs bērns ir viņu prieks.

 

Mākoņstūmējs:

Bet zeme savu ražu skaita,

un talka pilnus maisus sver,

un siekiem savu spēku dala,

un arī naudu siekiem ber.

 

Mazais Kartupelis:

No viena nazīša lai izaug vesels sieks,

lai garā miza bezgalīgi vijas,

jo pasaule kā mute jāpabaro,

kam vienmēr trūkst,

kam vienmēr nepietiek…

Bet es?

Vai tāds mans uzdevums?

 

Mākoņstūmējs:

Varbūt, es nezinu, nudien.

Lūk, tava dzimta tālāk pošas,

kā plata straume kopā skrien.

Tavs drosmes nazis asi griež,

bet katrreiz sāp, ja paliec viens.

Kurp, Mazais Kartupeli, gribi doties?

 

Abi:

Zils – tālais kartupeļu lauks,

kur pati Saule aug.

Tur bijis nav nekad neviens,

turp kalnu ilgas skrien.

Zils sapņa pavediens…

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .