KARTUPEĻU OPERA

Inese Zandere

Lolita Ritmane, Evija Skuķe, Līga Celma-Kursiete,

Rihards Dubra, Andris Sējāns, Mārtiņš Brauns


1. cēliens 

6. aina. TIRGUS LAUKUMS (Riharda Dubras mūzika)


Kartupeļi kopā ar mūku Jeronīmu ierodas laukumā, kur tirgojas zemnieki un pilsētnieki. Svešinieki saceļ ļaudīs lielu izbrīnu un pat bailes.

 

SVEŠINIEKI TIRGŪ

 Tirdzinieki:

Pērciet, pērciet, pašu audzēts,

pašu malts un pašu raudzēts!

Pašu krāsnīs cepts un vārīts,

pašu podos, mucās sālīts!

Pērciet, pērciet, pašu ganīts,

pašu cirpts un pašu adīts!

Austs un balināts kā sniegs,

pašu griezts un kopā diegts!

Pērciet, pērciet, sāļš un salds!

Tirgū pilns ikvienam galds!

Kad būs grozi piepildīti,

brīnumi tiks izrādīti!

 

Kartupeļu ģiemene:

Sargājiet no svešām bultām, padariet mūs neredzamus…

Uzber savu melno zemi, senā Čūska U-hu-pača,

ietin cieši zaļās lapās, veiklā Puma Ka-i-pača,

apsedz mūs ar savu spārnu, dižais Kondor Ha-nam-pača…

 

Mazais Kartupelis:

Cik šaizemē gan ražas svētki koši!

Kas viņiem podos, mucās – pagaršosim!

Tur būs gan sāļš, gan salds,

ikvienam pilns ir galds!

Bet kas ir šis?

Bet kas ir tas?

Cik jauki viss te izskatās!

 

Tirdzinieki:

Kas tie par baigiem ērmiem, spokiem?

Vai cirks jau klāt ar trikiem, jokiem?

Pie manas mucas neķeries!

Ap manu preci neburies!

Atkāpies, atkāpies!

 

Mūks Jeronīms:

Par velti necienās neviens…

Te ļaudis pirkt un pārdot nāk.

Ja naudiņas tev pašam nav –

tu vari mantu piedāvāt.

Ja nazīti tu pārdotu,

tad krietnu grasi dabūtu!

 

Mazais Kartupelis:

Nē, Dižais Kondors man to dāvāja

un nazītis man vienmēr jāglabā.

 

Tirdzinieki:

Pašu ļaudis, skatieties!

Neredzēti svešinieki!

Tālu zemju savādnieki!

Pašu ļaudis, skatieties!

 

Mazais Kartupelis:

Bet varu pārdot stabulīti,

ko vakar izgriezu no koka.

Lūk, pircējs tūlīt atradās

un man jau spoža nauda rokā!

 

Tirdzinieki:

Pašu ļaudis, brīnieties!

Kā tie tērpti, kā tie jozti!

Raibi krāsoti un posti!

Pašu ļaudis, brīnieties!

 

Mazais Kartupelis (pēta naudu):

Daudzās rokās trinies, berzies

mazais naudas gabaliņš…

Vai! Bet tam ir galva, acis –

un uz mani skatās viņš!

 

Jeronīms:

Arī bārda ir un kronis,

tomēr nesabīsties vis –

izkalts sudrabā, uz tevi

raugās mūsu karalis!

 

Mazais Kartupelis:

Karalis un kartupelis,

tiešām līdzīgi tas skan!

Karalis uz mani raugās?

Sveicināts un būsim draugi!

Bet par ko šie ļaudis klaigā?

Kur te savādnieki staigā?

 

Tirdzinieki:

Pašu ļaudis, sargieties!

Līdzīgi tie ļaunam garam!

Ko no tādiem gaidīt varam!

Pašu ļaudis sargieties!

Atkāpies! Atkāpies!

Jeronīms stāda Kartupeļu ģimeni priekšā kungiem, kas lepni brauc karuseļa zirgos.

 

MĀCĪTO VĪRU KARUSELIS

 Pilsētas Galva:

Roka nu māj, zirgi lai stāj!

Kas mūsu pilsētā noticis jauns?

Ļaudis lai steidz, visu man teic!

Lūdziet un sūdziet par visu, kas ļauns!

 

Tirdzinieki:

Tie runā nedzirdētā mēlē!

Jau savas stabules tie spēlē!

Pret karali sāk plānus kalt!

Nu mūsu pilsētai būs gals!

  

Mūks Jeronīms:

Kad muļķis nepazīst kaut ko,

to uzlūko par nelabo!

Es priekšā stādīt pazemīgi

jums, kungi, Kartupeļus gribu!

 

Kartupeļu ģimene:

Uzber savu melno zemi, senā Čūska U-hu-pača,

ietin cieši zaļās lapās, veiklā Puma Ka-i-pača,

apsedz mūs ar savu spārnu, dižais Kondor Ha-nam-pača…

 

Pilsētas Galva:

Ceļu tiem šķir! Kas viņi ir?

Nemieru nāk mūsu pilsētā celt?

Projām tos vest? Cietumā mest?

Lēmums kā nasta man plecos ir velts…

 

Mūks Jeronīms:

Pat savā zemē, kalnos skarbos

šai ciltij sokas brīnumdarbos!

Tie visur ražu audzēt prot –

un pasauli spēs pabarot.

 

Pilsētas Galva:

Mums – grauds un milts! Kas viņu cilts?

Mācītie vīri to izskaidrot spēs.

Vai tas mums der? Vēl jāapsver!

Tad savu lēmumu pieņemsim mēs.

 

Botāniķi Klauziuss un Bohems:

Potato anglim prātā nāks,

jo salās viss ir savādāks.

Mēs varam Grundbirn piedāvāt

un sacīt Erdapfel turklāt.

Bet latīniski runājot

un zinātniski skaidrojot,

ir Tuber skaidri saskatāms,

iekš Terra tas ir audzējams!

Tartufolo, tartufolo

lai itāliski aizripo!

Kartoffel derēs māls un smilts.

Un tā ir Kartupeļu cilts.

 

Pilsētas Galva:

Bet ko mēs iesāksim ar to?

 

Botāniķi:

Vēl zinātnieki noskaidro…

 

Aptiekārs Parmantjē:

Jūsu zinātne iet

pārāk lēni pār tiltu…

Tauta netic nekam,

kamēr nepietrūkst miltu…

Bet ja neražas gads,

skaļi pieklauvēs bads –

svešus ciemos tad lūgs,

pašiem maizes kad trūks…

Bet ja prāts vēl arvien

būs par īsu un laisku,

sūtīs pasaulē cilts

ziedu zilu un draisku,

mazais viltīgais nieks –

dāmu rota un prieks,

bet ik dārzā drīz augs

kartupelis kā draugs.

 

Pilsētas Galva:

Vai bīstamu neko jūs viņos nesaskatāt?

 

Parmantjē:

Nu, mazliet indes taču slēpjas katrā …

Karuseļa zirgos parādās vēl varenāka trijotne: Kardināls, Karalis un Pāvests.

 

 VALDNIEKU IZJĀJIENS

 Tirdzinieki:

Lai godāts augstais Pāvests

un viedais Kardināls,

lai slavēts mūsu Karalis,

urā, urā, urā!

 

Pāvests un Kardināls (dod tirdziniekiem svētību):

Viss ir Dieva rokās.

Lai tirgošanās sokas!

Lai katram atspīd zaigs

tā Kunga laipnais vaigs!

Lai lopi  aug un stādi…

Ak Dievs, bet kas tie tādi!?

 

Kartupeļu ģimene:

Uzber savu melno zemi, senā Čūska U-hu-pača,

ietin cieši zaļās lapās, veiklā Puma Ka-i-pača,

apsedz mūs ar savu spārnu, dižais Kondor Ha-nam-pača…

 

Mūks Jeronīms:

Es priekšā stādīt pazemīgi

Visaugstie Tēvi, Kartupeļus gribu!

Jo svētais Hieronīms pats gādājis par tiem

un paglābis no nāves ūdeņiem.

Tie visur ražu audzēt prot –

un pasauli spēs pabarot.

Kā brāļus Kartupeļus jūtu –

tos jūsu žēlastībā sūtu…

 

Mazais Kartupelis:

Es tevi pazīstu,

tu esi Karalis –

uz naudas esmu tevi redzējis!

Klau, Karalis un Kartupelis,

cik līdzīgi tas skan!

Vai savā karuseļa zirgā

tu ļausi vizināties man?

 

Tirdzinieki:

To sodīs augstais Pāvests

un viedais Kardināls,

liks pakārt mūsu Karalis,

urā, urā, urā!

 

Karalis:

Nāc droši, mazais Kartupeli,

ņem līdzi visu savu saimi.

Jo karaliska laime smaida

vien tam, kas nebaidās no laimes…

 

Mazais Kartupelis:

Bet Jeronīms? Mans mīļais, labais draugs?

 

Kardināls un Pāvests:

Viņš atgriezīsies Dieva dārzā,

kur viņa puķes klusi aug.

 

ATVADAS NO JERONĪMA

 Kartupeļu ģimene:

Ļaujam mājup doties gariem,

kas mūs sargāja un slēpa.

Kalnos dzīvo viņu spēks.

Kas dos spēku citā zemē?

 

Mūks Jeronīms:

Lai kur vien jaunu mājvietu jūs rastu,

būs visur zeme – auglīga tā būs!

 

Kartupeļu ģimene

Lai kur vien jaunu mājvietu mēs rastu,

būs visur zeme – auglīga tā būs!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .