KARTUPEĻU OPERA

Inese Zandere

Lolita Ritmane, Evija Skuķe, Līga Celma-Kursiete,

Rihards Dubra, Andris Sējāns, Mārtiņš Brauns

 

1. cēliens

8. aina. ZIEMA KURZEMES LAUKU SĒTĀ (Līgas Celmas-Kursietes mūzika)  

Kartupeļus Kurzemē sagaida latviešu Saimnieks un Saimniece, saskrien visa saime.

 

VĒJI PŪTA

Saime:

Vēji pūta, vai tur, vai tur,

sapūš ziemu, vai tur, vai tur,

sapūš ziemu Kurzemē,

vai tur… 

Melna cūka, vai tur, vai tur,

jūru brida, vai tur, vai tur,
naudas zutnis mugurā,

vai tur…
Būtu cūka, vai tur, vai tur,

noslīkusi, vai tur, vai tur,

nauda kļūtu Kurzemē,

vai tur…

 

Saimnieks:

Pa vējam sveši brauc,

iebrauc taisni mūsmājās!

Vai pašiem mežā bēgt

vai tos svešus slīcināt?

 

Saime:

Vai tur, vai tur,

barga ziema, vai tur…

Vai tur, vai tur,

auksti vēji, vai tur…

 

Saimnieks:

Silta man uguntiņa,

ko sakūru pavardā.

Cieši ciet durvis ver,

lai palika istabā!

 

Saime:

Vai tur, vai tur,

barga ziema, vai tur…

Vai tur, vai tur,

auksti vēji, vai tur…

 

Saimniece:

Nevaidiet, auksti vēji,

ne jums guni stindzināt!

Ne vējam durvis veru –

ļaudis vedu istabā.

 

Saime:

Sveši, sveši, vai tur, vai tur,

nepazinu, vai tur, vai tur,

kas atnāca Kurzemē,

vai tur… 

Vai no elles, vai tur, vai tur,

tie iznāca, vai tur, vai tur,

vai no kungu kambariem,

vai tur…

Sveša mēle, vai tur, vai tur,

sveši prāti, vai tur, vai tur,
sveši raibi mētelīši,

vai tur…

 

Saimniece:

Taisni pūta, šķērsu pūta,

uguntiņu neizpūš,

uguns silda augumiņu,

laipni vārdi dvēselīti.

 

Saime, Saimniece, Saimnieks:

Taisni pūta, šķērsu pūta,

uguntiņu neizpūš,

uguns silda augumiņu,

laipni vārdi dvēselīti. 

Saimniece laipni ved Kartupeļu Mammu un Mazo Kartupeli savās mājās.

 

ZIEMAS ZEME

 Kartupeļu Mamma:

Jūras malā zeme tava, ledū kalta,

zeme sveša, zeme tāla, zeme salta.

Vēja mēlē klusi runā priedes staltas.

Zeme lēzena un rāma, balta, balta…

 

Saimniece:

Zeme sniega segu apsegusi,

mana zeme cieši aizmigusi.

Liesa smilts un ziema gara, gara.

Manu zemi sargā sapņa vara.

 

Abas:

Kad no sapņa pavasaris mostas,

zemei apjož zāles zaļās jostas,

saule katru nosalušo silda,

putnu balsīm padebešus pilda?!

 

Saimniece:

Mēs protam domas saulei pretī raidīt.

 

Saime:

Mēs protam gaidīt.

 

Saimniece:

Un ziemas vējš jūs negrib projām baidīt.    

 

Saime:

Mēs protam smaidīt.

 

Kartupeļu Mamma:

Mēs skarbā zemē savu gaitu sākām.

 

Mazais Kartupelis:

Mēs gaidīt mākam.

 

Kartupeļu Mamma:

Un vienmēr ticam dienām raženākām.  

 

Mazais Kartupelis:

Mēs droši nākam.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .